Polityka prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych

  1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Farmana Sp. j. Izabela, Alina i Piotr Nawrat z siedzibą w Porąbce przy ul. Rynek 3.

  2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.farmana.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  3. W każdym momencie Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także usunięcia z bazy danych.

  4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29.VIII.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.VII.2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.IV.2004 r. „W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych” (Dz. U. Nr 100, poz.1024).